Υπεγράφη η σύμβαση της ομάδας Γ΄ της πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βισαλτίας» που αφορά την Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών λαμπτήρων και προβολέων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου,


προϋπολογισμού 37.400,01€, από τον πρόεδρο του ΔΗΚΚΠΠΠΑ, κ. Ιωάννη Αδαμούδη και τον εκπρόσωπο του αναδόχου ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., πρόεδρο του ΔΣ, κ. Αποστολίδη Δημήτριο, παρουσία του Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αθανάσιου Μασλαρινού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» κατά 600.000,00€ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ κατά 292.880,37€.