Υπεγράφη η σύμβαση της ομάδας Δ΄ της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Βισαλτίας», προϋπολογισμού 73.094,65€,


από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΔΗΚΚΠΠΠΑ, κ. Ιωάννη Αδαμούδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας ALUSYN ΕΠΕ κ. Ιωάννη Τσουφλίδη, παρουσία του Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αθανάσιου Μασλαρινού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» κατά 600.000,00Ευρώ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ κατά 292.880,37 Ευρώ.