Πριν ξεκινήσουμε την ενημέρωση, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι, πως η ίδρυση της Δ.Ε.Υ. Βισαλτίας και μόνο καταγράφεται ως θετικό γεγονός.

O λόγος που εξαντλήσαμε τα χρονικά όρια, στα οποία μας επιτρέπει ο νόμος για να φέρουμε προς συζήτηση το θέμα της ΔΕΥΑΒ στο δημοτικό συμβούλιο ήταν το γεγονός πως είμαστε νέα δημοτική αρχή και όπως οφείλει κάθε σοβαρή διοίκηση,  έπρεπε να ενημερωθούμε πλήρως και να καταγράψουμε πράγματα και καταστάσεις ώστε με την σειρά μας να μπορούμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους δημότες της Βισαλτίας με έγκυρα στοιχεία και όχι με αναλήθειες, όπως βιαστήκανε κάποιοι από την αντιπολίτευση να κάνουν, είτε αρθρογραφώντας, είτε βγαίνοντας στις τοπικές τηλεοράσεις και οπουδήποτε αλλού.

Σκοπός μας , από τη δημιουργία του συνδυασμού μέχρι και σήμερα, είναι να ενώσουμε πραγματικά όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας για να τον βοηθήσουμε να βγει από την αφάνεια των προηγούμενων ετών.

Θα μπορούσαμε να είχαμε κρυφτεί πίσω από τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης, όμως δεν ήρθαμε να αντιπολιτευτούμε καμία προηγούμενη δημοτική αρχή αναγνωρίζοντας ότι όλες έχουν βάλει ένα λιθαράκι στο μέτρο που μπορούσαν και τους επέτρεπαν οι συνθήκες.

Ωστόσο, οι αλήθειες πρέπει να λέγονται και να ακούγονται . Και τέτοιες θα πούμε σήμερα.

  • Τον Οκτώβριο του 2019 που αναλάβαμε, παραλάβαμε μία ΔΕΥΑ στελεχωμένη με 30 εργαζόμενους. Αναλυτικά: 8 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου μετακινούμενοι από τον Δήμο Βισαλτίας, 3 εργαζόμενοι μόνιμοι μετακινούμενοι από τον Δήμο Βισαλτίας, (οι οποίοι βάσει νόμου επέστρεψαν στο Δήμο στο τέλος του 2019),  6 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018, 3 εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ, 2 εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών, 7 εργαζόμενοι με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ως υδρονομείς άρδευσης, 1 Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ.

Ενδεικτικά η μισθοδοσία του προσωπικού και του Προέδρου της ΔΕΥΑΒ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 ήταν 43.713,00€.

Και ενώ στον ΟΕΥ της ΔΕΥΑΒ (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας), προβλέπονται 25 οργανικές θέσεις στο οργανόγραμμα για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, σήμερα η ΔΕΥΑΒ, υποστελεχωμένη και αποδυναμωμένη, λειτουργεί με υπάρχον προσωπικό 15 εργαζομένων μόνο και συγκεκριμένα: 3 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018, 3 εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ, 1 εργαζόμενος μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών, 7 εργαζόμενοι με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ως υδρονομείς άρδευσης, 1 Δημοσιογράφος.

Ενδεικτικά η μισθοδοσία του προσωπικού και της Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΒ τον μήνα Μάιο 2020 είναι 19.712,07€

Μη στελεχωμένη πλέον με το απαραίτητο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, η ΔΕΥΑ χάρη στην υπερπροσπάθεια και το φιλότιμο όλων των υπαλλήλων, μάχεται κυριολεκτικά να καλύψει πάγιες καθημερινές ανάγκες και να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υδροδότησης και αποχέτευσης με πρωταρχική μέριμνα και ευθύνη τη διασφάλιση της  υγείας και της άριστης ποιότητας νερού για τους καταναλωτές.

  • Τον Οκτώβριο του 2019 παραλάβαμε μια υπερχρεωμένη επιχείρηση:

α) Με οφειλές προς προμηθευτές από το έτος 2018 ύψους 28.167,55€ και από το έτος 2019 ύψους 286.177,43€. Συνολικό οφειλόμενο ποσό προς προμηθευτές 314.344,98€.

β) Με οφειλές προς τη ΔΕΗ ύψους 233.520,00€. Το 2016 η ΔΕΥΑΒ προχώρησε σε δύο διακανονισμούς των 36 μηνιαίων δόσεων για χρέη προς ανεξόφλητους λογαριασμούς ΔΕΗ για 14 συνολικά παροχές αντλιοστασίων ύψους 585.678,39€, ενώ λίγο πριν αναλάβουμε τη διοίκηση, υπήρξε νέος διακανονισμός για 49 συνολικά παροχές σε 30 μηνιαίες δόσεις συνολικού ποσού 207.813,00€. Πληρώσαμε ποσό 66.215,00€, δλδ. πληρώθηκε και η 8η δόση (Μάιος 2020) και υπάρχει υπόλοιπο 141.598,30€ από την ρύθμιση.

Σήμερα, υπάρχει συνολικό χρέος προς τη ΔΕΗ των τρεχόντων λογαριασμών και συμπεριλαμβανόμενης της ρύθμισης,  ποσό 301.260,75€.

γ) Με οφειλές προς τον Δήμο Βισαλτίας για χρήση γεωτρήσεων από 1-7-2015 έως τη μεταφορά τους στις 1-12-2017, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου και προσαυξήσεων ύψους 658.209,26€ ευρώ σε 100 μηνιαίες δόσεις με ποσό ανά δόση 6.582,10 ευρώ. Έως σήμερα πληρώθηκε ποσό 46.074,70€ δλδ πληρώθηκε και η 7η δόση (Μάρτιος 2020). Υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό 612.134,56€.

δα) Με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, συνολικού ποσού 218.382,69€ (που αναλυτικά ανά μήνα είναι για Ιανουάριο 2019: 2.380,80€, Φεβρουάριο 2019: 53.853,08€, Μάρτιο 2019: 14.195,40€, Απρίλιο 2019: 22.822,20€, Μάιο 2019: 18.798,40€, Ιούνιο 2019: 17.459,26€, Ιούλιο 2019: 19.877,03€ και Αύγουστο 2019: 39.046,98€ και

δβ) Με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αμειβόμενες με τίτλους κτήσης συνολικού ποσού: 62.269,51€.  Σύνολο ετήσιων συμβάσεων μέσα στο 2019 προηγούμενης διοίκησης: ποσό 281.102,20€.

Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών που πραγματοποιήσαμε εμείς από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι σήμερα είναι συνολικού ποσού113.538,32€ και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αμειβόμενες με τίτλους κτήσης είναι ποσού 22.523,19€.

Σύνολο συμβάσεων από τον Οκτώβριο 2019 έως σήμερα: ποσό 136.061,51€.

ε) Τα διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΥΑΒ που παραλάβαμε, όταν αναλάβαμε, ήταν το συνολικό ποσό των  123.687,40€.

στ) Τα μετρητά διαθέσιμα ταμείου από εισπράξεις και καταθέσεις που παραλάβαμε ήταν το ποσό των 5.926,24€.

Και ενώ η ΔΕΗ πιέζει για διακοπή ηλεκτροδότησης, (τον Ιούλιο του 2019 έστειλε ειδοποίηση για διακοπή 13 παροχών συνολικού ποσού  50.563,00€) και συγχρόνως οι προμηθευτές δικαίως, ζητούν επιτακτικά να πληρωθούν τα οφειλόμενα, ανακαλύπτουμε ότι, υπάρχουν από πολλά έτη πριν, ανείσπρακτα χρέη καταναλωτών. 

  • Παραλάβαμε ανείσπρακτα χρέη από λογαριασμούς και ρυθμίσεις συνολικού ποσού 1.967.066,10€.

Κατανοούμε πως η συγκεκριμένη περίοδος δεν είναι κατάλληλη για τη διακοπή υδροδότησης, όμως επιβάλλεται οι καταναλωτές να κατανοήσουν ότι, πρέπει να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.  

Επειδή μας αρέσει η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, η συνέπεια και επειδή κληρονομήσαμε ένα μεγάλο ποσό με χρέη προηγούμενων οικονομικών χρήσεων προς τρίτους (ΔΕΗ, προμηθευτές κ.ά) και η πορεία της ΔΕΥΑΒ είναι ανησυχητική, ελέγξαμε, εντοπίσαμε και καταγράψαμε όλα τα προαναφερθέντα και είμαστε έτοιμοι  να προχωρήσουμε στην λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξυγίανση της ΔΕΥΑΒ.

Επειδή δεν συναινούμε σε ανώφελες σπατάλες, δεν επιβαρύνουμε άστοχα με ούτε ένα ευρώ την επιχείρηση.

Προκειμένου να ξεπληρώσουμε τα χρέη που παραλάβαμε, με πρωταρχικό μας στόχο το νοικοκύρεμα των οικονομικών και για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, για την αποπληρωμή των προμηθευτών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από τον Δήμο Βισαλτίας οικονομική ενίσχυση ύψους έως 920.000,00€, ποσού που προκύπτει, όπως προβλέπει ο νόμος, βάσει των οικονομικών στοιχείων από το ισοζύγιο λειτουργικών δαπανών και ταμείου της επιχείρησης κατά το τελευταίο τρίμηνο και αφορά το χρονικό διάστημα από 01/03/2020 έως και 30/06/2020, με δυνατότητα εξόφλησης σε 72 ισόποσες δόσεις με ένα έτος χάριτος (όπως ορίζει ο νόμος με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75Α’/ 30-03-2020 και ΦΕΚ 84Α’/13-04-2020).

Η συμπαιγνία, η προσχεδιασμένη πάγια τακτική της κωλυσιεργίας  της αντιπολίτευσης, η οποία αδιαφορεί για την καταστροφή που προκαλεί με την στάση στην πιθανή μη ψήφιση της οικονομικής ενίσχυσης για τη ΔΕΥΑΒ, (σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις επικεφαλής κάποιων παρατάξεων) σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ταμειακής ρευστότητας της επιχείρησης μετά την λήψη των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς της ασθένειας του κορωνοϊού, προκαλούν αδυναμία κάλυψης λειτουργικών αναγκών της, με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΒ, μη έχοντας ταμειακά υπόλοιπα, να οδηγείται, λόγω έλλειψης αναλώσιμων υλικών, σε αδυναμία υλοποίησης αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, σε αδυναμία πληρωμής τους επόμενους μήνες της μισθοδοσίας των εργαζομένων, στην αδυναμία πραγματοποίησης  χημικών ελέγχων νερού ύδρευσης, τη μη δυνατότητα κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με αποτέλεσμα επομένως η επιχείρηση να μην μπορεί να καταστεί λειτουργική.

Δε θέλουμε να κουράσουμε με πολλά νούμερα, αλλά είναι εντυπωσιακή η διαφορά που προκύπτει το τελευταίο τρίμηνο, βάσει των επίσημων οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης .

Και όλοι έχουμε τις ευθύνες μας.

Αυτοί που οδήγησαν τη ΔΕΥΑΒ στην σημερινή οικονομική κατάσταση, αυτοί που προσπαθούν σκοπίμως να δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, και εμείς που πρέπει, όλοι μαζί, να  προσπαθήσουμε να παράξουμε έργο προς συμφέρον των συμπολιτών μας.

Τέλος, για άλλη μια φορά να εκφράσουμε ευχαριστίες  στους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΒ και τους συνεργάτες μας για την ηθική τους, για το αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει και για όλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών.

Υ.Γ. Στην τιμολογιακή πολιτική θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *