Μπακιρτζίδης Πασχάλης – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Λευκοτόπου, Ενότητα Αχινού

Κατοικεί στον Λευκότοπο και είναι εν ενεργεία πρόεδρος τα τελευταία εννέα χρόνια.

Δημοτική Ενότητα Αχινού