Μπακουρας Ιωάννης – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Βέργης, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας