Μπρούνης Παναγιώτης – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Αηδονοχωρίου, Ενότητα Τραγίλου

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου