Χριστοφορίδης Παναγιώτης – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Μαυροθάλασσας, Ενότητα Τραγίλου

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου