Χριστούδη Γερακίνα – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Καστανοχωρίου, Ενότητα Τραγίλου

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου