Δημητριάδης-Παρασκευάς Γεώργιος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Λευκοτόπου, Ενότητα Αχινού

Δημοτική Ενότητα Αχινού