Δήμου Αθανάσιος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Τερπνής, Ενότητα Νιγρίτας

Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας