Γκουγκούδη Στεργιανή – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Νικόκλειας, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας