Γκούρμη Ευσταθία – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Αμπέλων, Ενότητα Βισαλτίας 

Κατάγεται από το Δημητρίτσι. Τα τελευταία 19 χρόνια είναι κάτοικος Αμπέλων και εκλεγμένη Πρόεδρος Κοινότητας Αμπέλων.

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας