Ιωάννου Δήμητρα – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Τερπνής, Ενότητα Νιγρίτας

Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας