Καδή Κωνσταντίνα – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Πατρικίου, Ενότητα Αχινού

Δημοτική Ενότητα Αχινού