Καλογερούδης Γεώργιος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Ευκαρπίας, Ενότητα Τραγίλου

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου