Κανακούδης Νικόλαος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας