Κανέλη – Μενέκου Πετρούλα – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Αχινού, Ενότητα Αχινού

Δημοτική Ενότητα Αχινού