Καραγκιόζη Δήμητρα – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Τραγίλου, Ενότητα Τραγίλου

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου