Κωστολάρας Λεωνίδας – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Αγίου Δημητρίου, Ενότητα Τραγίλου

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου