Κουτσιουρούμπας Δημήτριος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Νικόκλειας, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας