Μανάφης Χρήστος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Σιτοχωρίου, Ενότητα Αχινού

Δημοτική Ενότητα Αχινού