Μαυροματίδης Αναστάσιος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Θερμών, Ενότητα Νιγρίτας

Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας