Μιχαλούδης Αθανάσιος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Δημητριτσίου, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας