Ναλτσίδης Ιωάννης – Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βισαλτίας, Ενότητα Τραγίλου

Κατάγετε από την Μαυροθάλασσα και είναι μηχανικός αυτοκινήτων

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου