Νικολαΐδου Ελένη – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Νιγρίτας, Ενότητα Νιγρίτας

Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας