Παχαδίρογλου Ησαΐας – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Ιβήρων, Ενότητα Τραγίλου

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου