Παρασκευάς Βασίλειος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Νικόκλειας, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας