Παρασκευάς Βασίλειος

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Νικόκλειας, Ενότητα Βισαλτίας

Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός αυτοκινήτων. Επαγγελματίας γεωργοκτηνοτρόφος.

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας