Παυλίδης Στέφανος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Τραγίλου, Ενότητα Τραγίλου

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου