Σαϊκάς Γεώργιος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Αμπέλων, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας