Τασκούδη Ελένη (Έλλη) – Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Βισαλτίας, Ενότητα Βισαλτίας

Γεννήθηκε και κατοικεί στη Νικόκλεια και στο επάγγελμα είναι αρχαιολόγος

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας