Θασίτης Γεώργιος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Νιγρίτας, Ενότητα Νιγρίτας

Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας