Θεοδωρίδης Αδάμ – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Τριανταφυλλιάς, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας