Θεοδωρούδης Θωμάς – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Νικόκλειας, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας