Τρακαλη Βασιλική – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Φλαμπούρου, Ενότητα Νιγρίτας

Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας