Τριανταφυλλίδης Ραφαήλ – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Μαυροθάλασσας, Ενότητα Τραγίλου

Σπουδαστής στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης. Ιδιωτικός υπάλληλος

 

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου