Τσαταλίδης Αναστάσιος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Ιβήρων, Ενότητα Τραγίλου

Γεννήθηκε το 1973 και είναι ελεύθερος επαγγελματίας

Δημοτική Ενότητα Τραγίλου