Τσιμερίκα Βαΐα – Υποψήφια Τοπική Σύμβουλος Νικόκλειας, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας