Βακάλης Χρήστος – Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Σησαμιάς, Ενότητα Βισαλτίας

Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας