Η πίστωση προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Στο Δημαρχείο Βισαλτίας, στη Νιγρίτα, την προηγούμενη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. Θεοχάρης Μιχαηλίδης συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ».

Ο κ. Μιχαηλίδης αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» προϋπολογισμού 82.030,96 € . Η δαπάνη προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Σημειώνεται εδώ, ότι η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.