Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τιμήσαμε τη μάχη που έδωσαν οι πρόγονοί μας, στα Πλατανούδια Τερπνής, στις 17 Φεβρουαρίου 1913.

Η μάχη αυτή απετέλεσε την αρχή της απελευθέρωσης της ευρύτερης περιοχής από τους Βουλγάρους, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την συμμαχία με την Ελλάδα, τότε εναντίον των Οθωμανών, θέλησαν να κυριεύσουν την περιοχή.

Τιμή και δόξα λοιπόν, στους ηρωικά μαχόμενους κατοίκους της περιοχής μας!