Στο Δημαρχείο Βισαλτίας, στη Νιγρίτα, στις 4 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, υπεγράφη η σύμβαση έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης: 333.219,97 Ευρώ, μεταξύ του Δημάρχου Βισαλτίας  κ. Αθανασίου Μασλαρινού και του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας κ. Χατζηαναστασιάδη Νικολάου του Μιχαήλ .

Το έργο αφορά στη βελτίωση δημοτικών οδών εντός των οικισμών όλων τον Δημοτικών Ενοτήτων ( Άγιος Δημήτριος, Αηδονοχώρι, Άμπελοι, Δημητρίτσι, Νικόκλεια, Πατρίκι, Τριανταφυλλιά, Φλάμπουρο). Το έργο  περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης,  οδόστρωσης, τσιμεντόστρωσης  και σήμανσης ασφάλειας.

Στόχο έχει την ασφαλή κίνηση των οχημάτων και στην ευκολότερη μετακίνηση του πληθυσμού.