Υπεγράφη την Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 η αποδοχή δωρεάς ενός κλαδοτεμαχιστή από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) κατά  πλήρη κυριότητα στο Δήμο Βισαλτίας.

Την αποδοχή της δωρεάς υπέγραψε ο Δήμαρχος Βισαλτίας Αθανάσιος Μασλαρινός, στο γραφείο του, παρουσία της εκπροσώπου του ΦΟΔΣΑ κας Σούζυ Καλαντίδου.